Memòria del Colegio Español María Moliner: Informe anual redPEA Colegio Español María Moliner

Memòria de l’Escola Andorrana de segona ensenyança d’Ordino: Memòria Ordino. Curs 2020-2021

Memòria de l’Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma:Memòria Santa Coloma. Curs 2021-2022

Memòria del Centre de Formació Professional: Memòria CPF. Curs 2020-2021

Memòria de l’Escola Andorrana de segona ensenyança d’Encamp: Memòria EASEE. Curs 2020-2021

Memòria del Col·legi de la Sagrada Família: Memòria Sagrada Família. Curs 2020-2021

Memòria del Col·legi Janer: Memòria Janer. Curs 2020-2021