Per funcionar en bones condicions i respondre a les expectatives dels estats membres, la UNESCO necessita un personal qualificat que tingui competències en una multitud de camps.

L’Organització contracta en les categories professionals següents:

QUADRE ORGÀNIC

El quadre orgànic (p) inclou especialistes dels camps de l’educació, de la ciència, de la cultura, de la comunicació i de l’administració. Per als llocs d’aquesta categoria, la contractació s’efectua segons el principi d’una àmplia repartició geogràfica. A igualtat de condicions es dona prioritat als estats membres poc o gens representats.

Aquestes places són per a la seu de la UNESCO a París o en qualsevol altre lloc del món.

QUADRE DE SERVEI I DE DESPATX

Aquest quadre inclou essencialment el comissionat, el secretariat, els tècnics i els treballadors manuals. En aquesta categoria la UNESCO només contracta el personal que viu al mateix lloc d’on es troba la feina.

Els candidats a aquestes places han de tenir una bona formació general a més de la formació professional necessària. També han de tenir un mínim de dos anys d’experiència professional. Generalment es demanen dos llengües, l’anglès i el francès, amb un domini perfecte d’una i un bon domini de l’altra, així com també de l’espanyol, del rus, de l’àrab o del xinès.

És important de remarcar que els candidats a secretaris/àries que no sàpiguen dactilografiar en anglès i en francès no poden ser contractats. Aquests mateixos candidats hauran de superar amb èxit els tests obligatoris.

EXPERTS CONTRACTATS EN EL MARC DELS FONS EN DIPÒSIT

Aquests fons són confiats a l’Organització per permetre-li d’executar activitats específiques en relació amb els seus objectius i les seves polítiques. Les persones contractades en aquesta categoria ho són per una durada d’un a dos anys i administrats segons els procediments normals de la UNESCO. Han de tenir un alt nivell de competència professional i comptar amb una llarga carrera en el seu camp d’especialització.

INFORMACIONS GENERALS

Les vacants a la UNESCO són anunciades per l’intermediari de la Comissió Nacional pel mitjà de la publicació d’un avís al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). També es poden consultar a la pàgina web de la UNESCO.

Aquests avisos contenen informació sobre els llocs de treball vacants a la UNESCO (plaça, titulació, experiència, llengües…). A la Comissió Nacional es disposa de més informació. Els candidats han d’omplir el formulari de currículum i enviar-lo a la seu de la CNAU:

Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO
Carrer Prat de la Creu, 68-76
AD500 Andorra la Vella
e-mail: cnau.unesco@andorra.ad

Limitacions en matèria de contractació:

Només si és impossible contractar una altra persona amb igualtat de qualificacions, una contractació pot ser donada a un candidat d’un país que no sigui membre de la UNESCO. Una primera contractació no pot ser oferta a un candidat de menys de 21 anys o de mes de 56 pel que fa als llocs del programa ordinari.