El Ministeri d’Afers Exteriors és el ministeri de tutela encarregat d’informar els ministeris tècnics de les activitats portades a terme per la UNESCO. Així mateix, també du a terme la tasca d’encoratjar els ministeris a participar en les iniciatives proposades per aquest organisme.

El Ministeri d’Afers Exteriors es reuneix periòdicament amb la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO amb l’objectiu d’establir un diàleg i facilitar la comunicació entre la Comissió i el Govern per tal de poder organitzar activitats conjuntes.

La Delegació Permanent d’Andorra a la UNESCO (París) esdevé la principal font d’informació i l’òrgan interlocutor mitjançant el qual el Ministeri d’Afers Exteriors es manté al corrent de les darreres novetats i esdeveniments. La Delegació Permanent també dóna a conèixer a la UNESCO les iniciatives portades a terme pel Govern que afecten l’Organització.

El Ministeri d’Afers Exteriors estudia, dóna a conèixer i/o promou les iniciatives de la UNESCO que arriben al Ministeri en forma de:

Convenis, recomanacions i declaracions

Són les tres classes d’instruments normatius que la UNESCO fa servir per defensar i protegir una sèrie de principis i valors. La signatura o adhesió a un conveni suposa un compromís per part de l’estat signatari, que haurà d’informar periòdicament a l’Organització del compliment del conveni, a més de participar a les activitats relacionades amb el seguiment del mateix.

Premis UNESCO

L’Organització convoca periòdicament una sèrie de premis relacionats amb les diferents àrees de la UNESCO (educació, cultura, ciències exactes i naturals, ciències socials, comunicació i informació i defensa de la pau). Per a optar a un premi, els estats membres han de presentar la seva candidatura (segons les condicions establertes pel reglament) al jurat del Premi.

Commemoracions de Dies, Anys i Dècades Internacionals

L’Organització té establert un calendari fix (es repeteix cada any) per la celebració dels dies internacionals, que tenen com objectiu principal mobilitzar la societat civil en la conscienciació, la defensa i reivindicació dels drets, llibertats i principis fonamentals defensats per la UNESCO.

Periòdicament es commemoren anys internacionals coincidint amb el naixement / mort d’un personatge important per la cultura, ciència, educació… amb la intenció de fer difusió de la seva obra (Exemple: 2005, Any Internacional de commemoració del 200 aniversari de Hans Christian Andersen), o simplement aquell any el declaren any internacional d’una matèria concreta per destacar-ne la seva importància (Exemple: 2015, Any Internacional de la llum)

També es celebren dècades internacionals amb la idea que els diferents països organitzin activitats i fomentin una sèrie d’accions que afavoreixin i defensin els valors exposats per la celebració d’aquella dècada. (Exemple: 2013 – 2022, Dècada per per l’Apropament de les Cultures)

Candidatures

Els estats membres de la UNESCO demanen a Andorra el suport a la candidatura del seu país per optar a ser membre d’un grup, comitè, etc.

Informes i qüestionaris

L’Organització demana als estats membres dades concretes sobre diferents temes tractats per la UNESCO. Aquestes dades serviran a l’Organització per fer estudis comparatius entre els estats membres i avaluar tant els interessos com les deficiències dels diferents països.
Convocatòries per conferències, seminaris, col·loquis, etc.

Al llarg de l’any la UNESCO convida els estats membres a participar en els esdeveniments que duen a terme. Des del Ministeri d’Afers Exteriors es trameten les convocatòries al ministeri implicat perquè estudiïn la possibilitat d’assistir-hi si així ho creuen convenient.

D’altra banda, el Consell Executiu de la UNESCO es reuneix bianualment (primavera i tardor) per estudiar els programes de treball i fer les previsions de pressupost. Andorra hi assisteix com a observador, representada pels membres de la Delegació Permanent, i de la CNAU.

També hi ha representació andorrana en les Conferències Generals, que es fan una vegada cada dos anys. En aquest cas la representació andorrana anirà a càrrec de la Delegació Permanent, de la CNAU, del Ministeri d’Afers Exteriors i també dels tècnics dels altres ministeris que tinguin a càrrec els temes UNESCO, per assistir a la comissió que li pertoqui.

Demandes de contribucions obligatòries / voluntàries

A banda de les contribucions obligatòries, Andorra realitza contribucions voluntàries per ajudar a portar a terme projectes de programes de cooperació al desenvolupament promoguts per la UNESCO.