Memòria de l’Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma: Memòria Informe PEA 2015-16. E. A. Santa Coloma

Memòria del Col·legi Janer: Mèmoria C. Janer. curs 2015-2016

Memòria del Centre de Formació Professional: memoria-cfp-2015-2016

Memòria de l’Escola Andorrana de segona ensenyança d’Encamp: memoria-unesco-2016-4-p

Memòria de l’Escola Andorrana de segona ensenyança d’Ordino: memoria-ordino-28-10-5-p

Memòria de l’Escola Sagrada Família: memoria-unesco-sagrada-familia-2015-16–p

 

Informe anual dels/de les Coordinadors/es nacionals de la Xarxa: ecoles-associees-de-lunesco-andorre-annee-scolaire-2015-2016

Fotografies de les activitats del curs escolar 2015/2016: photos-annee-scolaire-2015-2016