Els camins de la cultura de la pau: Concurs internacional per a la comprenssió mútua

Informació sobre el concurs