Portada document català

En el marc de la col·laboració amb la Comissió Nacional Canadenca per a la UNESCO, la CNAU ha coordinat la traducció del document “Trousse à outils, penser l’intéligence artificielle responsable”.
Cal agrair la col·laboració d’ActuaTech en la traducció al català del document.

Versió catalana de la publicació: Pensar la inteligencia artificial responsable

Podeu consultar les altres versions del document seguint aquest enllaç.