El 13 de febrer ha esdevingut Dia mundial de la ràdio (DMR) des que va ser proclamat pels estats membres de la UNESCO l’any 2011 i adoptat per l’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 2012.

El lema de la 12a edició del Dia mundial de la ràdio, que se celebrarà el 13 de febrer del 2023, és “La ràdio i la pau”.

La ràdio és un dels mitjans de comunicació més accessibles per al públic. Les informacions que vehicula configuren l’opinió pública i creen una narrativa que pot influir en situacions i processos de presa de decisió tant nacionals com internacionals.

Davant aquesta responsabilitat, els periodistes de la ràdio actuen amb professionalitat, i recullen evidències sobre el que està passant per tal d’informar els ciutadans de manera imparcial i promoure el diàleg en la societat.

Aquest treball fet de manera ètica i independent és essencial per construir una democràcia sostenible i un bon govern arreu del món.

La ràdio: guerra i pau

“[…] atès que les guerres comencen en la ment dels homes, és en la ment dels homes on s’han d’erigir les defenses de la pau.”[1]

En un context de guerra, la narració dels esdeveniments és un factor important que pot fer augmentar les tensions o mantenir les condicions de pau.

Amb imparcialitat i exhaustivitat informativa, la ràdio pot ajudar a analitzar les mancances de la societat, els desequilibris estructurals −la pobresa, la corrupció, la carrera armamentística, etc.−, aclarir frustracions o conflictes d’interessos, esvair malentesos, identificar àrees de desconfiança, contrarestar l’odi i el desig de venjança o de prendre les armes, abordar tant les causes fonamentals com els desencadenants dels conflictes abans que esclati la violència i promoure converses de reconciliació.

És per això que amb motiu del Dia mundial de la ràdio 2023, la UNESCO destaca la necessitat de veure la ràdio professional independent com un pilar per a l’enfortiment de la democràcia, la prevenció de conflictes i la construcció de la pau i l’estabilitat.

El suport a la ràdio independent s’ha de veure com una part integral de la pau i es pot concretar de manera diversa amb el finançament d’emergència o l’assistència estructural a la ràdio com a sector, la promoció d’una legislació i una regulació adequades, el foment del pluralisme i la diversitat de les ràdios i la salvaguarda de la seva independència.

En cas contrari, augmenta el risc que les ràdios no puguin fer la seva tasca de manera òptima i que caiguin en una política editorial fràgil en lleialtat a determinats dirigents o propietaris, preses de la censura, la vigilància, les lleis antiterroristes, les organitzacions criminals, etc.

Per això, s’ha de donar suport a les emissores de ràdio independents en reconeixement de la seva tasca per la pau, és indispensable i s’ha de fer ara.

Nota: [1] Constitució de la UNESCO. Adoptada a Londres el 16 de novembredel 1945

Text elaborat a partir de la nota de la UNESCO publicada a l’adreça: https://www.unesco.org/fr/days/world-radio/radio-peace.