Des de la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO (CNAU) us volem informar de la primera celebració, el 5 de novembre, del Dia internacional contra la violència i l’assetjament en l’àmbit de l’escola, el ciber-assetjament inclòs.

Aquest nou Dia internacional va ser declarat i aprovat per unanimitat pels 193 Estats Membres de la UNESCO durant la 40a Assemblea General que va tenir lloc l’any 2019. El tema escollit és “Junts contra l’assetjament a l’escola”. Es considera que es tracta d’un moment crucial per cridar l’atenció sobre el problema de l’assetjament, la manera més estesa de violència en l’àmbit escolar. Afecta aproximadament a un estudiant de cada tres i té repercussions sobre el resultat escolar del conjunt dels alumnes, així com en el seu benestar.

Més informació