El tancament dels centres escolars decidit per un gran nombre de països amb la finalitat de limitar la propagació de la COVID-19 afecta l’educació de milions d’alumnes arreu del món. La UNESCO vol compartir deu recomanacions amb l’objectiu d’assegurar la continuïtat de l’aprenentatge durant aquest període.

1. Examinar l’estat de preparació i escollir les eines més pertinents
Optar per l’ús de solucions d’alta o baixa tecnologia, en funció de la fiabilitat del subministrament d’energia en l’àmbit local, de l’accés a Internet i de les competències digitals dels docents i els alumnes. Poden ser plataformes d’aprenentatge digital, videolliçons i els MOOC (cursos en línia oberts i massius), i també la difusió de classes en cadenes de ràdio i de televisió.

2. Assegurar la naturalesa inclusiva dels programes d’aprenentatge a distància
Posar en marxa mesures per garantir que els alumnes, en especial els que tenen alguna discapacitat o els provinents de famílies amb dificultats, tinguin accés als programes d’aprenentatge a distància si no disposen d’aparells digitals. Preveure la possibilitat de transferir temporalment aquest tipus de dispositiu de les aules d’informàtica a les famílies, proporcionant-los un accés a Internet.

3. Protegir la confidencialitat i la seguretat de les dades
Avaluar el nivell de seguretat en el moment de descarregar dades o recursos educatius en pàgines web i de traslladar-los a altres organitzacions o individus. Assegurar-se que la utilització de les aplicacions i les plataformes no comprometi la confidencialitat de les dades dels alumnes.

4. Posar en marxa solucions per als problemes psicosocials abans d’ensenyar
Mobilitzar totes les eines disponibles per posar en relació escoles, pares, docents i alumnes. Crear comunitats per garantir interaccions socials habituals, afavorir les mesures de protecció social i respondre als problemes psicosocials que els estudiants puguin tenir en situació d’aïllament.

5. Planificar el desenvolupament de programes d’aprenentatge a distància
Organitzar taules rodones amb les parts interessades a fi d’examinar la durada del tancament dels centres escolars i determinar si el programa d’aprenentatge a distància s’ha de centrar en l’ensenyament de coneixements nous o més aviat a reforçar els ja adquirits en les lliçons precedents. Organitzar els calendaris tenint en compte la situació de la zona afectada, el nivell d’educació, les necessitats dels alumnes i la disponibilitat dels pares. Escollir mètodes pedagògics adequats, en funció del context en matèria de tancament d’escoles i de quarantena. Evitar els mètodes pedagògics que impliquin una comunicació cara a cara.

6. Proporcionar als docents i als alumnes una assistència per a la utilització d’eines digitals
Organitzar sessions curtes de formació o d’orientació per als docents i els pares, si es necessita un seguiment i un acompanyament. Ajudar els docents a assegurar les condicions materials necessàries per a la continuïtat de l’aprenentatge, per exemple solucions en l’ús de dades mòbils per difondre classes en directe.

7. Combinar enfocaments adequats i limitar el nombre d’aplicacions i de plata-formes
Combinar les eines o els mitjans als quals tenen accés la majoria d’estudiants, tant per a les comunicacions i els cursos sincrònics com per a l’aprenentatge asincrònic. Evitar sobrecarregar els alumnes i pares demanant-los de descarregar i provar un nombre massa elevat d’aplicacions i plataformes.

8. Establir normes per a l’aprenentatge a distància i seguir el procés d’aprenentatge dels alumnes
Definir amb els pares i els alumnes les normes de l’aprenentatge a distància. Dissenyar preguntes, avaluacions i exercicis formatius dirigits a seguir el procés d’aprenentatge dels estudiants. En la mesura que sigui possible, utilitzar eines gràcies a les quals els alumnes podran transmetre els seus comentaris a fi de no sobrecarregar els pares demanant-los d’escanejar i enviar documents.

9. Definir la durada de les unitats d’aprenentatge a distància en funció de les aptituds d’autoregulació dels alumnes
Mantenir un ritme d’ensenyament coherent amb el nivell d’autoregulació i d’aptituds metacognitives dels alumnes, en especial en les classes emeses en directe. Preferentment, la unitat d’aprenentatge per als de primària no hauria de superar els 20 minuts, i els 40 minuts per als de secundària.

10. Crear comunitats i fomentar els vincles socials
Crear comunitats de docents, de pares i de directius de centres escolars per combatre el sentiment de solitud i angoixa dels alumnes i facilitar els intercanvis d’experiències, així com el debat sobre estratègies de gestió de les dificultats d’aprenentatge.

Més informació