Una qüestió de supervivència i un exemple per a una societat oberta

Gairebé tots els països del món han respost a la pandèmia de la COVID-19 amb restriccions massives sense precedents en la vida pública. Molts estats, incloent-hi Andorra, adopten de forma senzilla les seves mesures després d’una ponderació estricta dels avantatges i desavantatges, sobre la base d’un sòlid assessorament científic i durant un període limitat de temps per minimitzar les restriccions als drets fonamentals i el dany econòmic irreversible. Tot i que actualment són necessaris alguns tancaments fronterers, s’han d’aixecar de nou tan aviat com sigui possible, tenint en compte l’assessorament científic, de manera que no es perdin els èxits de les últimes dècades per a una Europa contínuament més integrada i per a una comunitat global oberta i solidària.
Actualment, la ciència i la cooperació científica oberta són d’una importància crucial. Les vacunes, els medicaments i les opcions de tractament disponibles, així com les proves ràpides i econòmiques que es poden produir en gran quantitat, permetran evitar restriccions a la vida pública i econòmica.
La ciència ja està demostrant que està a l’altura de la seva responsabilitat. Per exemple, les dades i anàlisis de la investigació de la COVID-19 es posen a disposició abans de la publicació a través de servidors de preimpressió. Això permet que altres científics les usin directament en el seu propi treball, la qual cosa accelera enormement el progrés de la investigació. Mitjançant aquesta autoorganització ràpida i sense precedents d’un nou nivell de qualitat, la ciència demostra la seva capacitat de manera exemplar i també que accepta la seva responsabilitat.
A més, els científics també presenten noves formes exemplars de cooperació multilateral. A través d’aquesta demostració dels principis de ciència oberta, és a dir, amb l’obertura de la ciència a la societat dins i fora de les fronteres, la ciència és pionera en una societat oberta en si mateixa. També demostra que compartir el progrés científic és un dret humà.
1. Agraïm als milers i milers de científics, a tots els metges i infermers, els seus incansables esforços.
2. Fem una crida a la comunitat científica en totes les disciplines per extreure lliçons de l’experiència actual de recerca sobre els nous virus corona, les seves proves, la possible prevenció i tractament i la limitació de la seva propagació. Fem una crida a tots els òrgans de l’administració de la ciència perquè també en treguin lliçons per al finançament de la recerca.
3. Agraïm a la UNESCO que proporcioni marcs rellevants en oferir coordinació entre els ministres de ciència i la redacció d’un text legal global sobre ciència oberta.
4. Convidem tots els sectors de la societat de tot el món a aprendre de l’exemple de com la ciència continua demostrant que és una comunitat global oberta tot i les fronteres actualment tancades.

3 d’abril del 2020