Colegio español Maria Moliner:

Escola Andorra de segona ensenyança d’Ordino:

Centre de formació professional:

Col·legi Sagrada Família:

Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma: