La desinformació, el discurs d’odi, l’extremisme violent i la protecció de la vida privada han esdevingut moneda corrent en els camps de la informació i la comunicació.

Les escoles jugen un paper escencial en la responsabilitat dels ciutadans, en especial els joves, amb hablitats en l’alfabetització mediàtica i informal per fer front a aquests problemes.

La Conferència principal i el forum de l’Agenda de la Juventut es celebrarà a Lituània i Letònia del 24 al 25 d’octubre i 26 d’octubre del 2018 respectivament.

Més informació a la web oficial