La Comissió Nacional Andorrana per a la Unesco informa que s’obre la cinquena convocatòria de subvencions PhosAgro/Unesco/IUPAC de suport a projectes de recerca en química verda. Aquestes subvencions (que poden arribar fins a 30.000,00 US$ per subvenció) s’atribueixen a projectes prometedors i innovadors, duts a terme en l’espai d’un any i proposats per un jove científic que encapçali un equip de recerca o bé que treballi sol en el seu institut. A més, s’atribueix separadament una subvenció especial a projectes de recerca en química verda que siguin innovadors i estiguin centrats en la transformació i l’ús del phosphogypse.

Aquesta col·laboració Unesco/PhosAgro/IUPAC dona suport a la química verda, que ha esdevingut un objectiu prioritari per a la recerca capdavantera en les tecnologies sostenibles. Pot permetre reduir (o eliminar) la producció i l’ús de substàncies perilloses en la concepció, la fabricació i l’aplicació de productes químics per a la indústria, l’agricultura o les mines. Les solucions desenvolupades per la química verda obren la via a tecnologies que no perjudiquen el medi ambient, permeten l’estalvi d’energia i tenen repercussions positives sobre el medi ambient i la salut. Aquestes solucions constitueixen una condició prèvia essencial per a la consecució dels objectius definits pel Programa de desenvolupament sostenible per al 2030.

Cada proposta de projecte ha de ser sotmesa per un jove científic que assumeixi tota la responsabilitat de la posada en marxa del projecte. Les persones candidates han de tenir menys de 40 anys i ser titulars d’un doctorat o d’un diploma equivalent en química o en un camp interdisciplinari relacionat. Les beques s’atorguen després d’un procés de selecció sobre la recomanació d’un jurat internacional format per científics d’alt nivell.

Trobareu més informació detallada sobre les subvencions a la recerca, així com el procediment a seguir per fer-ne la sol·licitud, a l’adreça: http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/science-technology/basic-sciences/chemistry/green-chemistry-for-life/.

Si hi esteu interessats us agrairem que ens feu arribar les vostres propostes a la seu de la CNAU abans del 15 de febrer del 2018.