La Unesco, en col·laboració amb l’Unicef i altres entitats, ha organitzat novament la iniciativa La lliçó més gran del món, per introduir els objectius de desenvolupament sostenible a estudiants de tot el món de manera atractiva i motivadora.

Aquest any es convida els docents i els alumnes a unir-se a un projecte de reflexió sobre els aliments que consumeixen i la manera com les seves decisions repercuteixen en els objectius de desenvolupament sostenible.

La lliçó més gran del món ajuda els infants a veure com els problemes representats pels Objectius globals afecten les seves vides i els entorns. Amb aquesta comprensió, els infants estan inspirats per actuar, i és l’efecte acumulatiu d’aquestes accions el que contribuirà al progrés sostenible en els Objectius, canviant les normes i els comportaments socials i ajudant a donar forma a la propera generació de ciutadans actius.

Com participar en La lliçó més gran del món

La lliçó més gran del món facilita tot el que és necessari per explicar als alumnes els principis del desenvolupament sostenible de manera comprensible. Conté programes d’estudi senzills per als docents, vídeos, còmics i projectes disponibles en diverses llengües. Els docents podran compartir tots els continguts directament amb els seus centres i crear lliçons d’interès per als alumnes.

La pàgina web de l’esdeveniment disposa de recursos educatius per al professorat i una galeria específica d’imatges sobre el tema:

«Sans sense gana». Projectes sobre l’alimentació per assolir els objectius.

Com a homenatge a La lliçó més gran del món del 2017, estem demanant als alumnes que reflexionin sobre els aliments que consumeixen i de quina manera aquests aliments repercuteixen en els Objectius. Volem que es comprometin a fer canvis. Consumir aliments sans, reduir la quantitat de deixalles, eliminar els envasos de plàstic, comprar en els comerços locals o comprovar les pràctiques dels productors d’aliments són algunes de les iniciatives que poden dur a terme.

Consulteu l’enllaç: http://worldslargestlesson.globalgoals.org/es/

Més informació: Taller sans sense gana