Del 14 al 17 de gener del 2015 tindrà lloc la XV Trobada internacional de joves científics de les escoles associades de la Unesco. El tema d’aquesta edició és: Un món, múltiples cultures.

Hi participaran dos alumnes i un professor acompanyant de l’Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma.

La Unesco dóna suport a aquest projecte, que existeix i s’organitza cada any des del 1998. La importància de les trobades va ser reconeguda l’ay 2005 per la Unesco amb l’atribució del premi Pilar de la pau. Aquest guardó també distingeix l’escola com un centre d’innovació i d’excel·lència que fomenta els ideals de la Unesco, mobilitza alumnes, professors i membres de la comunitat.

Més informació sobre el premi i l’escola