Les escoles de la xarxa d’escoles associades de la Unesco d’Espanya, en col·laboració amb la xarxa d’escoles de Portugal, van presentar un projecte per recollir poemes del món en diverses llengües. Hi ha participat el Col·legi M. Janer i l’Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma.

En aquest link, hi trobareu tot el que ha estat publicat referent a aquesta activitat.