Programes de participació

Andorra, com a estat membre de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència, la Cultura i la Comunicació (Unesco), pot obtenir el suport tècnic i econòmic per elaborar i executar projectes d’àmbit nacional, regional i internacional que persegueixin els objectius del Programa de l’organització internacional.

En aquest marc, la Comissió Nacional Andorrana per la Unesco (CNAU) invita les associacions, les ONG i altres entitats que formen part de la societat civil d’Andorra a presentar projectes que incloguin les directrius que descrivim a continuació:

La Unesco dóna suport a diversos tipus d’assistència:

Serveis d’especialistes i consultors, beques de perfeccionament i d’estudi, publicacions, conferències i reunions, seminaris i cursos de formació.

Sigui quin sigui el tipus d’assistència, el valor total de l’import atorgat per cada projecte no passarà dels 26.000 dòlars per a un projecte nacional, de 35.000 dòlars per a un projecte de tipus subregional o interegional o de 46.000 dòlars per als projectes regionals.

Els projectes que es beneficien d’una subvenció de la Unesco, s’executen en col·laboració amb la CNAU, que te el control de la subvenció atorgada per la Unesco. Al final de l’any 2013, la delegació permanent d’Andorra prop de la Unesco i la CNAU tenen la responsabilitat de lliurar a la Unesco els informes financers que atestin que la subvenció s’ha utilitzat d’acord amb el pressupost i els objectius inicials. També s’ha de lliurar un informe d’avaluació dels resultats dels projectes. En cas que no sigui així, la Unesco suspendrà el seu suport econòmic a projectes andorrans per als anys 2014-2015.

Per al bieni 2012/2013, de moment la Unesco ha aprovat el projecte presentat per l’associació andorrana de cooperació i ajuda al desenvolupament que consisteix en la creació d’un espai de formació i capacitació informàtica al centre socio-comunitari per a les dones a Cap Verd.

Es van presentar dues demandes més, de les quals encara no es te cap resposta.

D’una banda, el projecte presentat per la Fundació Marcel Chevalier “Nova tecnologia en recerca d’aigua subterrànea a l’Àfrica: El mètode de la resonància magnètica” i d’altra banda el projecte presentat per Ànima Viva: “Tagore, a singing Soul”.

Més informació sobre els programes de participació: http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=32042&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

 

CREACIÓ D’UN ESPAI DE FORMACIÓ I CAPACITACIÓ INFORMÀTICA AL CENTRE SOCI-COMUNITARI PER A LES DONES A CAP VERD

video_241441

Descripció AACAD:

Fundada a l’Abril de 20011, l’Associació Andorrana per la Cooperació i l’Ajuda al Desenvolupament – AACAD –, te com a objectiu principal liderar la realització de projectes orientats al desenvolupament social, tecnològic i cultural en el marc de la cooperació internacional.

Els seus objectius són:

Promoure, avaluar, organitzar i desenvolupar activitats, programes d’acció i projectes de cooperació al desenvolupament i ajuda solidària.

Investigar les conseqüències socials, econòmiques, polítiques, culturals i ecològiques de Cap Verd, per tal de detectar problemes i necessitats dels sectors més vulnerables.

Prioritzar l’ús de mètodes participatius i l’educació popular per prendre consciència dels problemes de les comunitats o sectors afectats i la recerca de solucions col·lectives.

ANTECEDENTS DEL PROJECTE:

Les dones cabo verdianes, sovint mares de família nombrosa, i abandonades pels seus marits.

Veuen com a única sortida per lluitar contra la pobresa l’extracció d’inerts a la costa, tasca realment dura per les condicions com s’exerceix, mes de 15 hores de treball diari, treball diari sota el sol, extracció totalment manual dels àrids, i carregues excessives de terra durant molts quilometres.

L’any 2007, es va iniciar un procés d’apoderament socioeconòmic de la dona, concretament alfabetitzant* prop de 50 d’aquestes dones, i a partir del juliol del 2008 es van iniciar tallers en bijuteria, tapisseria, telers, costura, disseny i tall, sisal, drap tradicional, plantes curatives i cosmètica natural i gestió de petits negocis, l’any 2012 l’AACAD, va ampliar el projecte gracies a una aportació del Ministeri d’Afers Exteriors al projecte.

Vídeo alfabetizació

*Premi  UNESCO per una alfabetització consolidada.

 

PROJECTE:

Crear, equipar, i finançar el funcionament d’un espai de formació i capacitació informàtica al Centre Comunitari de Gouveia a Cap Verd.

 

Objectiu general

El projecte té com a objectiu general el reforç de la capacitat de les dones en el sentit de poder garantir la continuïtat de l’activitat de producció aixi com  de la seva formació i de diverses altres activitats cíviques, de manera a consolidar tot el  col · lectiu mobilitzat, afavorint el camí de la seva construcció de negoci, en aquesta fase mitjançant la creació d’una cooperativa de productores.

En aquest context, es considera que el coneixement i maneig de les noves tecnologies és vital per al desenvolupament del negoci de producció.

 

La formació en informàtica serà essencial per capacitar les dones en el seu procés d’alfabetització, possibilitant el traspàs de l’elaboració i control dels comptes d’explotació del negoci, així com avançar en la comunicació i difusió dels seus productes a través d’Internet, a l’ temps que els permetrà crear i dissenyar els seus propis productes d’una forma més adaptada als temps actuals.

 

 

Objectius específics

1. Donar continuïtat al treball de producció, amb vista al benestar econòmic de les dones i joves de la comunitat i de les seves famílies.

2. Garantir una via sostenible per a l’organització definitiva de les dones en cooperativa de producció.

 

Fases del projecte:

Aquest projecte es desenvoluparà en les següents fases:

Una primera, lligada a la pròpia construcció del centre.

Una segona fase, prevista per arrencar a finals de 2013, perquè el centre pugui ser operacional després de la seva construcció.

 

Resultats previstos:

Continuar millorant la capacitat de generació d’ingressos de les dones participants en el projecte.

Continuar millorant els processos de producció i comercialització (autònoms i col · lectius) de la producció del Grup Sulada.

Disposar d’un local d’aprenentatge informàtic (Internet, pcs, impressores, scanners, etc.), Lligat específicament a la sala d’ordinadors, una vegada que el centre tindrà moltes altres sales de formació.

 

Entitats que participen en el projecte

  • Associació Andorrana per a la Cooperació i l’Ajuda al Desenvolupament
  • Associação per a Cooperação com Cap Verd – ACCVE
  • Cooperació Japonesa
  • Direcção Geral de Emprego i Formação Profissional
  • Direcção Geral dóna Descentralização i Desenvolvimento Local
  • CITI – Habitat
  • ICIEG Institut Cap-verdià per a Igualdade i Equidade do Gènere