La comunitat matemàtica aborda els problemes mundials

Mont-real (Canadà), 7 de desembre del 2012. Més d’un centenar d’instituts de recerca i societats acadèmiques s’uneixen en el marc d’una gran iniciativa mundial: les Matemàtiques del Planeta Terra 2013 (MPT 2013). Aquest projecte, que es desenvoluparà durant tot l’any, posarà en relleu la contribució de les matemàtiques a la recerca de solucions als problemes mundials com ara desastres naturals (huracans, terratrèmols i tsunamis), els canvis climàtics, el desenvolupament sostenible i les pandèmies. Els socis de la iniciativa MPT 2013 organitzaran tallers, congressos científics, activitats de sensibilització i activitat educatives per a totes les edats. Cada país d’una institució membre serà l’amfitrió d’una presentació especial per marcar el començament de l’any. El primer llançament es durà a terme el 7 de desembre a Mont-real, Canadà.

La iniciativa MPT 2013 es desenvoluparà sota els auspicis de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (Unesco). La directora general, Irina Bokova, afirma que la Unesco “recolza aquesta extraordinària col·laboració de matemàtics de tot el món per promoure la recerca en temes del planeta fonamentals: això permetrà una comprensió més gran dels problemes mundials, sensibilitzar el públic i enriquir els programes escolars integrant el rol essencial de les matemàtiques en la recerca de solucions per als problemes que amenacen el nostre planeta.”

La iniciativa MPT 2013 promourà el caràcter interdisciplinari de la recerca científica i el paper únic que juguen les matemàtiques en la recerca de solucions als principals problemes mundials. Aquesta àmplia iniciativa reunirà investigadors de diversos camps com la medicina, l’enginyeria, les finances i les matemàtiques, que intentaran resoldre alguns dels problemes més grans del món. Les matemàtiques també tindran un paper important en solucions a llarg termini, especialment per a la seguretat de les finances electròniques, la predicció més precisa dels desastres naturals, l’adaptació als canvis dels ecosistemes i la propagació de malalties.

“Des d’ara comparteixo el meu somni amb tants científics de tot el món que la iniciativa MPT 2013 creix tota sola. Aquesta col·laboració sense precedents s’estendrà més enllà del 2013″, diu Christiane Rousseau, instigadora del MPT 2013. “Aquesta àmplia iniciativa vol posar a disposició les ments més brillants del món per resoldre els grans problemes mundials”, afegeix Brian Conrey, organitzador principal del MPT 2013 als Estats Units.

 

Entre d’altres exemples d’aplicacions recents als problemes mundials els científics han utilitzat les matemàtiques per millorar les estratègies de recàrrega dels aqüífers subterranis; per crear un model millor de col·laboració entre el govern i la indústria per reduir la contaminació; modelitzar la transmissió de malalties infeccioses per desenvolupar estratègies que permetin contenir o eradicar aquestes malalties; i millorar la comprensió teòrica dels virus i els medicaments necessaris per a la seva lluita. A llarg termini, les matemàtiques podrien ajudar a quantificar les incerteses relacionades amb els canvis climàtics; millorar la previsió dels desastres naturals (terratrèmols, erupcions volcàniques i tsunamis); entendre l’adaptació dels ecosistemes al canvi climàtic; concebre models econòmics viables; i preservar la biodiversitat. Segons Mary Lou Zeeman, “la modelització matemàtica ens ajuda a combatre les malalties infeccioses. Per exemple, ens permet avaluar el percentatge de la població que ha de ser vacunada per eradicar una malaltia, o per mesurar l’impacte d’altres factors com ara l’educació.”

“El desenvolupament sostenible requereix una comprensió més gran de les complexes interaccions entre un gran nombre de sistemes: clima, economia, progrés tecnològic, ecologia, ciència espacial, control de la població, seguretat, política mundial i psicologia col·lectiva”, explica Farmer Doyne, director del programa Oxford Martin sobre la complexitat. “Per garantir la supervivència del planeta, cal una visió clara del nostre futur i posar la filosofia en contacte directe amb la ciència. Com a científics, la nostra feina consisteix a entendre les causes i els efectes, fent prediccions i quantificant tan bé com es pugui les grans incerteses de les previsions. Però necessitem que els matemàtics treballin amb els físics, els ecologistes, els economistes, etc., per estar segurs d’utilitzar el model correcte.”

MPT 2013 també pot tenir un impacte en la salut, millorant la nostra comprensió del control de pandèmies, i contribuir a l’economia verda, afavorint la concepció de materials d’alt rendiment per a les bateries i cèl·lules solars.

Les matemàtiques són una opció professional cada vegada més popular entre les persones que volen trobar solucions als problemes del nostre planeta. Els alumnes de segona ensenyança també es beneficiaran del ressò associat a la iniciativa MPT 2013, el material pedagògic està especialment dissenyat per a les seves classes de matemàtiques bàsiques. Es distribuiran gratuïtament activitats, suggeriments de lectura i plans de lliçons als professors que vulguin fer descobrir als seus alumnes l’impacte potencial de les matemàtiques al planeta.

 

Informació sobre la iniciativa MPT 2013

La iniciativa Matemàtiques per al Planeta Terra 2013 (mpt2013.org) reuneix més d’un centenar de societats científiques, instituts de recerca, universitats i organismes de tot el món. Aquest projecte té com a objectiu fomentar la investigació dirigida a problemes mundials fonamentals i buscar-ne les solucions, incitar els ensenyants de tots els nivells a fer conèixer els problemes que viu o amenacen la terra, sensibilitzar la població del rol essencial de les ciències matemàtiques en la resolució dels problemes planetaris i incitar els joves perquè s’interessin pel desenvolupament sostenible i els problemes mundials i plantejarse continuar els seus estudis amb una emocionant carrera universitària en matemàtiques. La iniciativa MPT 2013 es desenvoluparà sota els auspicis de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (Unesco).

7 de desembre del 2012

Més Informació