XII Trobada de joves científics de la xarxa d’escoles associades a la Unesco

L’Escola Andorrana de segona ensenyança d’Encamp va assistir, del 13 al 16 de gener, a una trobada de joves científics a Santarem (Portugal) amb l’objectiu de promoure l’ensenyança de les ciències i promoure la investigació. Enguany, aprofitant que el 2010 és l’Any internacional de la biodiversitat, es van presentar treballs sobre l’evolució, la biodiversitat i la sostenibilitat, la salut pública i la lluita contra la pobresa i, finalment, les zones protegides i la conservació de la biodiversitat. La nostra escola hi va enviar dos alumnes (Ruben Calvo i Marc de Sousa) i un professor acompanyant (Marc Esquerré).

Durant aquests dies els alumnes van presentar els seus treballs d’investigació dividits en blocs en funció del tema. La nostra escola va presentar el projecte anomenat “Escola sostenible”, on s’explicaven totes les actuacions que s’han efectuat durant els últims anys, les que es porten a terme en l’actualitat i les previstes en el futur. Entre totes aquestes actuacions destaquen l’hort ecològic, el compostatge, el pla de recollida selectiva, l’elaboració de sabó amb l’oli residual de la cuina i el sistema de reg per exsudació.
A més de tota aquesta part de presentació de projectes, els assistents hem pogut gaudir de visites culturals guiades (centre històric de Santarem i el monestir dels Jerònims), visites d’estudi (pavelló del coneixement i Oceanari de Lisboa) i nits culturals temàtiques (fados, vall típics portuguesos, jocs, etc.).
Finalment l’últim dia es van fer les avaluacions i les conclusions generals dels treballs.

Valoració

En primer lloc cal destacar la bona organització de tot el viatge.

L’estada a Santarem va destacar per la cordialitat i l’amabilitat dels organitzadors. Les instal·lacions i els àpats eren molt correctes. El màxim responsable de l’organització, Jose Barrao, va estar en tot moment a disposició de tots els assistents de la trobada.

Pel que fa a les presentacions, cal dir que la valoració que van fer la resta d’escoles dels nostres treballs de centre va ser molt positiva. Es va destacar l’originalitat de portar a terme aquests projectes amb alumnes amb dificultats en el procés d’aprenentatge.
D’altra banda, l’essència de la trobada, que no és més que compartir experiències entre escoles, es va desvirtuar a causa del poc rigor i qualitat de la resta de presentacions (excepte dos). La majoria d’escoles van exposar temes concrets: Darwin, orquídies, biodiversitat, i no experiències pròpies d’escola. Caldria, doncs, de cara a futures trobades, que hi hagués un primer filtre a l’escola i un segon per part de l’organització. D’aquesta manera s’obligaria els alumnes a elaborar un veritable treball de recerca i investigació i no exposicions mig plagiades d’Internet.
Sovint s’ha tingut la impressió que es fa la trobada per justificar la marca Unesco més que per compartir experiències entre escoles.

D’altra banda es valora molt positivament aquest esdeveniment per establir contactes entre escoles i relacions professionals entre els assistents. També és molt positiu per als alumnes ja que coneixen altres alumnes, llengües, cultures, realitats i, a més, en el nostre cas, és una injecció d’autoestima molt important per a ells.

En conclusió direm que, de cara a futures trobades, cal millorar la qualitat dels treballs perquè l’experiència sigui realment profitosa i que per al curs vinent seria interessant que la nostra escola seguís assistint a aquesta trobada per donar a conèixer i consolidar la nostra manera de treballar.

Escola Andorrana de segona ensenyança d’Encamp