Declaracions universals de la UNESCO

11/2001
Declaració universal de la UNESCO sobre la diversitat cultural
11/2000 Declaració sobre la ciència i l’ús del saber científic
12/2001 Declaració universal dels drets humans