xarxa

Xarxa Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós

La composició de les nostres societats és diversa i en conseqüència això planteja nous reptes i, per tant, cal gestionar aquesta diferència en l’espai públic. És fonamental el respecte a la diversitat cultural, religiosa i d’opcions de vida així com garantir la igualtat i dignitat de les persones que hi conviuen. Aquest equilibri entre el reconeixement de la diferència i de la igualtat és el que afavorirà la creació d’una societat diversa i cohesionada. Fomentar el diàleg entre cultures, creences i conviccions permetrà construir una sola societat diversa i plural i no una multiplicació de societats fragmentades en un mateix espai. Les tradicions religioses són una expressió, entre d’altres, d’aquesta diversitat que caracteritza les nostres societats. La seva gestió exigeix la concreció d’una laïcitat que garanteixi la llibertat d’expressió en els diferents àmbits d’interacció (escola, treball, barri, etc.) amb l’únic límit de la protecció del dret dels altres a l’exercici de les llibertats públiques i drets fonamentals. En aquest sentit, cal vetllar que cap relativisme cultural encobreixi desigualtats, especialment dels grups i individus més vulnerables.

 

Manifest final