Dia mundial de la diversitat cultural

Antecedents:
Després que la Unesco adoptés la Declaració Universal sobre la Diversitat Cultural el 2001, l’Assamblea General de les Nacions Unides va proclamar el 21 de maig el “Dia Mundial de la Diversitat Cultural pel diàleg i el desenvolupament”. Aquest dia ofereix l’oportunitat d’aprofundir les nostres reflexions sobre els valors de diversitat cultural per aprendre a “viure millor” junts. Aquesta és la raó per la qual l’Unesco apel·la els Estats Membres i a la societat civil a celebrar aquest dia associant el major nombres d’actors i col·laboradors.
Per aquest motiu, i per la relació que ens uneix amb la Comissió Nacional Andorrana per la Unesco, el Comú d’Andorra la Vella va decidir engegar aquest projecte col·laboratiu amb les associacions del país.
El disseny del projecte sorgeix de l’experiència viscuda per les associacions participants a la Fira de les Cultures organitzada per la CNAU i el Comú d’Andorra la Vella en el marc de la Fira d’Andorra, en les seves edicions del 2009 i 2010. Des del Departament de Joventut i Participació Ciutadana, conjuntament amb les entitats participants en la darrera edició, es va realitzar una avaluació molt positiva de la Fira de les Cultures, per la bona entesa entre les entitats, el compromís demostrat i l’esforç destinat per realitzar una programació tan completa d’activitats, que va aportar un valor afegit a la fira d’expositors.
Donat que en aquest any 2011, el dia 21 de maig s’escau en dissabte, vam considerat molt adient convocar a les entitats culturals per organitzar conjuntament una celebració en el marc del Dia Mundial de la Diversitat Cultural.
El projecte
A través de la celebració del Dia Mundial de la Diversitat Cultural, declarada per la Unesco, es pretenen assolir els següents objectius:
o Afavorir les relacions i l’intercanvi entre les diferents associacions culturals que conviuen al nostre país
o Donar a conèixer les diferents cultures del país i els seus trets característics
El projecte va voler implicar un màxim d’associacions culturals del país des de l’inici, per això una primera reunió van ser convidades una cinquantena d’entitats culturals de la parròquia i la resta del país. En aquesta primera cita vam presentar la proposta i vam començar a embastar el projecte amb les aportacions de totes les entitats assistents (una vintena). S’han realitzat 3 reunions més, on hem decidit conjuntament el material necessari, els horaris, la difusió de les activitats i la majoria de detalls que implica organitzar un esdeveniment d’aquestes característiques.
1
En resum, hem procurat fer un projecte participatiu on realment les entitats han decidit, dins les possibilitats que estaven al nostre abast amb els recursos disponibles.
D’aquesta feina ha sorgit el programa que avui presentem i on també ha volgut col·laborar l’Ambaixada Espanyola, per donar suport a la iniciativa.