Art Camp 2010

Artcamp

k
Art Camp 2008
k Blog Art Camp d’Andorra
k Blog Art Camp de Romania

 

INFORME I AVALUACIÓ COLORS PER AL PLANETA
ART CAMP 2008

Finalitat, objectius i resultats esperats

Finalitat:

reunir el màxim possible d’artistes per afavorir la cooperació i l’entesa entre els pobles en el marc de l’Any internacional del Planeta Terra.

Objectius:

Reunir artistes provinents d’arreu del món per crear i debatre al voltant de les principals preocupacions referents al futur del nostre planeta.

Resultats esperats:

crear una exposició d’obres originals resultants del treball de cadascun dels artistes sobre el tema de la trobada: el planeta terra.
oferir un espai per què cada participant pugui presentar la seva cultura mitjançant la gastronomia, la música, els vestits tradicionals, l’exposició de fotos etc.
redactar un Manifest col·lectiu destinat a marcar el compromís dels artistes amb els valors fonamentals de la UNESCO
Resultats obtinguts:
cada artista ha deixat tres obres: una per la parròquia d’Ordino, una per l’esponsor BOMOSA i la darrera per a la Comissió Nacional.
Es disposa doncs de 32 pintures originals així com d’una escultura en ceràmica, el que fa un total de 36 obres que constitueixen la base de l’exposició itinerant que debutarà el seu recorregut aquesta tardor 2008 esperant que pugui arribar a la UNESCO la primavera del 2009 en el marc de la sessió ordinària de la Conferència de les Parts a la Convenció sobre la protecció i la promoció de la diversitat de les expressions culturals.
tots els artistes que ho han desitjat han pogut fer compartir als altres participants una part de la seva cultura, sovint molt allunyada gràcies a les tardes de diàlegs interculturals..
el Manifest, que representa un testimoni simbòlic, va ser redactat en quatre llengües i aprovat per unanimitat pels participants a fi de poder ser difós prop de les altes autoritats nacionals i internacionals.
una àmplia cobertura mediàtica (ràdio, diaris i televisió) tot al llarg de l’Art camp va permetre donar a conèixer millor l’existència d’aquesta trobada possibilitant als artistes d’expressar-se lliurement sobre qualsevol tema de preocupació. A posteriori han arribat a la CNAU altres articles de premsa provinents dels països d’origen dels nostres artistes.

Breu avaluació del projecte

El primer Art camp d’Andorra a assolit abastament els objectius previstos. En efecte, durant prop de dues setmanes una quarantena d’artistes vinguts d’arreu del món s’han trobat en les nostres boniques valls pirinenques per donar vida a aquest projecte.
Després d’una participació d’un dels nostres artistes andorrans, Faust Campamà, en altres Art camps va néixer la idea d’organitzar-ne un a Andorra. Faust Campamà ha estat doncs l’encarregat d’assumir la direcció artística.
Mitjançant la xarxa de comissions nacionals de la UNESCO hem pogut identificar més d’una trentena d’artistes provinents de tot el món. La idea era de utilitzar aquesta xarxa formidable per trobar 1 o 2 artistes per país. La selecció de països es va doncs fer a mesura que es rebien les respostes dels nostres homòlegs. Després, cada comissió ens feia arribar la seva proposta d’artista amb un currículum i algunes fotos il·lustrant el seu recorregut artístic.
Per als països desenvolupats demanàvem que la comissió nacional assumís les despeses de desplaçament. Per a la resta de països, el nostre departament de cooperació ens ha acordat un ajut financer que ens ha permès assumir les despeses de desplaçaments i visats dels altres candidats.
Més enllà del suport financer de la UNESCO valuosos espònsors locals ens han permès de fer possible aquesta trobada:el Comú de la parròquia d’Ordino i la societat filantròpica BOMOSA.
Agraïm també la confiança que han dipositat altres col·laboradors a fi de facilitar el transport intern i extern de les persones, el suport publicitari, les assegurances, part del material i el suport tècnic per realitzar escultures de ferro reciclat, etc. Tots els mitjans del país (premsa escrita, televisió i ràdios) han estat presents a fi d’assegurar una àmplia cobertura d’aquest esdeveniment.
Les jornades es dividien en dues sessions de tallers i debats al voltant de l’Any internacional del Planeta terra. Així, diversos artistes van voler presentar les seves tradicions culturals durant les sessions multimèdia obertes al públic. També es va preveure un espai per presentar 4 exposicions col·lectives: grup d’artistes d’Andorra “Made in And”, grup d’Europa de l’est, grup del Carib i grup d’artistes d’Àsia. Durant el dia dedicat a Àfrica es va projectar un film i també es va poder fer pujar als artistes a un globus, posat a la nostra disposició per una ONG espanyola “Globus X Africa” mitjançant la cooperació del Centre Unesco de Catalunya.
L’Art camp va tenir doncs lloc en un magnífic marc al cor d’Andorra, a la parròquia d’Ordino. La petita mida del poble ens va permetre tenir una bona acollida i un contacte íntim amb el conjunt de la població local i dels nombrosos turistes que visiten el país.
Els artistes podien treballar en diversos llocs posats a la seva disposició pel Comú: escola d’art, sala polivalent i centre esportiu. Sense parlar dels que preferien pintar directament a l’aire lliure. També es van poder organitzar algunes excursions i visites culturals que van permetre conèixer millor i donar a conèixer el nostre país als participants, sovint vinguts de molt lluny.
A la vista de la gran qualitat del treball produït durant aquesta quinzena i comparat a altres experiències de trobades similars en altres països podem constatar que aquest Art camp ha estat un autèntic èxit. Segons els participants es reunien totes les condicions per treballar i intercanviar en un marc i un ambient dels més acollidors.
Degut a la bona primera experiència les perspectives de continuïtat són més que probables. Així ens ho han fet saber les autoritats d’Ordino.
D’immediat la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO disposa d’un fons artístic (pintures + escultura + dibuixos i altre treballs en paper) que compta fer viatjar a la seu de la UNESCO i a través tot el món a fi de fer passar el missatge i l’esperit d’aquesta trobada i un Manifest signat pels artistes que es farà arribar a la seu de la UNESCO a Paris perquè es difongui arreu del món.