El Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i la Comissió Nacional Andorrana per a la Unesco, en col•laboració amb els docents que participen en la XVII Jornada de les ciències i en les dotzenes Activitats d’humanitats (Escola Andorrana de batxillerat, Colegio Español María Moliner, Col•legi Sant Ermengol i Lycée Comte de Foix), convoquen:
•        La 1a Trobada de joves científics amb la voluntat de fomentar el gust per la recerca i la creativitat científica (amb el suport de FEDA)  
•        La 1a Trobada d’art amb la voluntat de fomentar la creació artística.
Hi pot prendre part un grup d’alumnes o una classe de cadascun dels tres sistemes educatius, amb un màxim de tres projectes per sistema educatiu:
Sistema educatiu andorrà:
De primer curs de segon cicle de segona ensenyança a primer de batxillerat.
Sistema educatiu francès:
De 3ème a première.
Sistema educatiu espanyol:
De tercer d’ESO a primer de batxillerat.
S’atorga un premi de participació de 250 € i un diploma per a cada escola participant.

Bases de la Trobada d’art : trip_A4_4c_TZ

Bases de la Trobada de joves científics : trip_A4_4c_TZ