asp_natcoord_andorra_cat

L’avaluació de la Xarxa del sistema de les escoles associades a la Unesco pretén guiar l’orientació estratègica de la xarxa i el procediment de millora que està en curs.

L’avaluació ha d’ajudar la Unesco a gestionar amb més eficiència i a utilitzar millor una de les xarxes mundials més àmplies i potents, que acull 10.000 centres escolars en 181 estats membres i membres associats. La xarxa té per objectiu millorar la qualitat de l’educació en la pràctica.

La Xarxa del sistema de les escoles associades és considerada com una eina important que permet a la Unesco ajudar els estats membres a implementar l’ODD holístic i inclusiu núm. 4 (agenda Educació 2030) –especialment elaborant, provant i aplicant materials pedagògics innovadors, experimentant nous enfocaments d’ensenyament i d’aprenentatge com ara els que tenen lligam amb l’educació a la ciutadania mundial i amb l’educació amb vista al desenvolupament sostenible, o adherint-se a iniciatives mundials i regionals que són models sobre temes prioritaris.

Les mesures de les reformes proposades han d’ajudar a explotar el potencial de la xarxa, i han d’anar acompanyades de recursos adequats i d’un compromís ferm de totes les parts implicades a escala internacional, regional i nacional.

Aquestes mesures pretenen reforçar especialment la governança, ampliar l’apartat relatiu al treball en xarxa, millorar els mecanismes de seguiment i d’assegurança de qualitat, millorar encara més l’eficiència de la utilització de solucions TIC innovadores, i reforçar la comunicació, la visibilitat i l’abast de la Xarxa. A més, es proposa explorar millor la dimensió intersectorial de la Xarxa i establir un lligam entre els resultats probables de les bones pràctiques a les escoles.

– Avaluació de la Xarxa del sistema d’escoles associades a la Unesco (en francès i anglès)

Informe final complet de l’avaluació (en anglès)

– Butlletí d’informació de l’avaluació en Xarxa (en francès,  anglès i castellà)