865118912e

El 21 de febrer es va celebrar el Dia Internacional de la Llengua Materna.

El tema d’aquest any era “Educació de qualitat, llengua/llengües d’ensenyament i resultats de l’aprenentatge”.

Aquest tema posa de relleu la importància de les llengües maternes per a l’educació de qualitat i la diversitat lingüística a l’hora d’avançar en l’aplicació de la nova Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

“Lús de les llengües maternes en el marc d’un enfocament plurilingüe és un component essencial de l’educació de qualitat, i és la base per donar poder a les dones i als homes i a les seves societats” Irina Bokova, Directora General de la UNESCO

En l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4, l’Agenda 2030 es centra en l’educació de qualitat i l’aprenentage permanent per a tothom amb l’objectiu de que cada dona i cada home pugui adquirir les aptituts, els coneixements i els valors necesaris per arribar a ser tot allò que desitgin i participar plenament en la societat. Això és quelcom especialment important per a les nenes i les dones, així com per les minories, els pobles indígenes i les poblacions rurals. Així es reflexa en el “Marco de Acción Educación 2030” de la UNESCO, un full de ruta per a l’aplicació de l’Agenda 2030 en la que es fomenta el total respecte cap a un ús de la llengua materna en l’ensenyament i l’aprenentatge i la promoció i preservació de la diversitat lingüística.

El plurilingüisme és essencial per a la consecució d’aquests objectius i per lograr l’Agenda 2030 en el seu conjunt, desde el relatiu al creixement, la feina i la salud fins al consum i la producció sostenible i el canvi climàtic.

La UNESCO otorga la mateixa importància a la promoció de la diversitat lingüística a Internet, donant suport als continguts locals pertinents i fomentant l’adquisició de competències bàsiques en matèria d’informació i mitjans de comunicació. A través del projecte “Sistemas de Conocimientos Locales e Indígenas (LINKS)”, la UNESCO destaca la importancia de les llengües maternes i locals com a mitjans per salvaguardar i compartir cultures i coneixements indígenes, que son grans mines de saviesa.

Més informació