Principis

 Des del principi la UNESCO ha prestat assistència directa a les activitats nacionals dels Estats membres. El 1957 aquest suport es va consolidar amb el terme de “Programa de participació en les activitats dels Estats membres” i en la forma abreviada “Programa de participació”. Aquest programa està concebut per prestar ajuda directa a les iniciatives dels Estats membres en les esferes de competència de l’Organització. Aquesta participació té com a objectiu reforçar la col·laboració entre els Estats membres i la UNESCO, i tornar-la més eficaç amb les aportacions d’ambdues parts.

El programa de participació constitueix un dels mitjans utilitzats per l’Organització per assolir els seus objectius, participant en activitats menades pels Estats membres en els seus camps de competència. Aquesta participació va destinada a enfortir la relació de col·laboració entre la UNESCO i els seus Estats membres. I d’aquesta manera fent que les aportacions mútues contribueixin a fer esdevenir aquesta col·laboració més eficient.

Cada Estat membre presenta les seves demandes al Director general per l’intermediari de la comissió nacional per a la UNESCO.

Els projectes o plans d’acció presentats pels Estats membres dins el marc del Programa de participació han d’estar relacionats amb les activitats de l’Organització, en especial amb els grans programes, els projectes interdisciplinaris i les activitats a favor de les dones, els joves, Àfrica i els països menys avançats així com també amb les activitats de les comissions nacionals.

Cada Estat membre pot presentar 12 projectes, numerats i per ordre de prioritat. Els projectes presentats per ONG nacionals seran inclosos en el conjunt de projectes presentats per cada Estat membre.

L’ordre de prioritat establert per l’Estat membre només pot ésser modificat per la comissió nacional.

Degut a la situació económica actual i seguint les recomanacions de la UNESCO, Andorra no presenta cap projecte donant prioritat a accedir a aquestes ajudes als països més necesitats.

Més informació